NOVINKY Z DĚTSKÉ SKUPINY

Provoz dětské skupiny bude 30.6.2022 ukončen. Rádi vás přivítáme ve Sportovní mateřské škole Človíček.

PROČ MY?

 

  • nové zrekonstruované prostory;
  • maximálně 6 dětí ve třídě;
  • děti ve věku od 2 – 6 let;
  • kvalifikovaná chůva Debora;
  • individuální přístup;
  • režim dětské skupiny s ohledem na individuální zvláštnosti dětí;
  • děti z této dětské skupiny budou přednostně oslovovány jakmile se uvolní místo v mateřské škole v Hostivaři.

 

Prezentaci najdete zde

NÁŠE CHŮVA

Kateřina Pokorná

Chůva

středoškolské vzdělání

kurz chůvy

 
Mou zálibou je tvoření a výtvarná výchova. Sama jsem šťastnou maminkou dvou dětí. Práce s dětmi mě naplňuje a baví. Líbí se mi obrovská upřímnost dětí. Mám velkou radost, když mohu vidět velké pokroky Vašich dětí, být u rozvoje jejich tvořivosti a schopnosti učit se něčemu novému. Snažím se, jako každý z nás předat dětem jen to nejlepší co budou do života potřebovat. Jejich upřímná radost z každého úspěchu je pro mně obrovskou motivací. Plně jim důvěřuji při každé aktivitě.

CENÍK NAŠICH SLUŽEB

Připravili jsme pro vás dvě možné varianty platby. První varianta STANDARD je určena pro ty, kteří chtějí využívat jen některé dny a sami si určují docházku a tím i cenu. Druhá varianta ALL INCLUSIVE je učena pro ty, kdo chtějí využívat docházku celý měsíc.

Platbu školkovného prosím poukazujte na č.ú.: 2401506183/2010

STANDARD

zákazník si sám zvolí jak často chce využívat služby dětské skupiny (7:00-13hod.). Platba je splatná do 5. dne následujícího měsíce podle skutečné docházky.

ALL INCLUSIVE

služba ALL INCLUSIVE zahrnuje kompletní docházku včetně obědů a akcí. Dítě tak může trávit ve školce každý den od 7 do 13 hodin a zákazník již neplatí nic navíc. Při této variantě se peníze za nevyužité služby nevrací ani nepřevádí. Službu ALL INCLUSIVE je možno předplatit na 1 měsíc za cenu 5.500,-Kč
Platba je splatná do 5. dne měsíce, ve kterém službu využijete.

Kontakt

Veronské náměstí 595
10900 Praha 15 – Horní Měcholupy

Informace

Mgr. Petra Rybáčková
petra.rybackova@sportovniskoly.cz
tel: 776 882 803  

GRANTY

Logo_OPZ_barevné[1]

Dětská skupina Človíček

Projekt: Dětská skupina Človíček - pokračování projektu Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0017022
Realizace: od 1.1.2021 do 30.6.2022
Cíl projektu:  V rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.
  ​Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Anotace: v rámci projektu je provozována dětská skupina pro 6 dětí na adrese Praha - Horní Měcholupy, Veronské náměstí 595
Provozovatel: Asociace firem s proklientským přístupem, z. s.