DĚTSKÁ SKUPINA ČLOVÍČEK

DĚTSKÁ SKUPINA ČLOVÍČEK

DĚTSKÁ SKUPINA ČLOVÍČEK

previous arrow
next arrow
Slider

NOVINKY Z DĚTSKÉ SKUPINY

PROČ MY?

 

  • nové zrekonstruované prostory;
  • maximálně 6 dětí ve třídě;
  • děti ve věku od 2 – 6 let;
  • kvalifikovaná chůva Debora;
  • individuální přístup;
  • režim dětské skupiny s ohledem na individuální zvláštnosti dětí;
  • děti z této dětské skupiny budou přednostně oslovovány jakmile se uvolní místo v mateřské škole v Hostivaři.

 

Prezentaci najdete zde

NÁŠE CHŮVA

Bc. Debora Rob

Chůva

vysokoškolské vzdělání – Vysoká škola ekonomie a managementu

kurz chůvy

Práce s dětmi mne naplňuje, baví mne sledovat vývoj a pokroky, fascinuje mne dětská bezprostřednost, odvaha a upřímná radost z každé maličkosti. Děti se snažím přirozeně motivovat, pozitivně vést a vkládat do nich důvěru při osvojení každé nové činnosti a dovednosti.

CENÍK NAŠICH SLUŽEB

Připravili jsme pro vás dvě možné varianty platby. První varianta STANDARD je určena pro ty, kteří chtějí využívat jen některé dny a sami si určují docházku a tím i cenu. Druhá varianta ALL INCLUSIVE je učena pro ty, kdo chtějí využívat docházku celý měsíc.

Platbu školkovného prosím poukazujte na č.ú.: 2401506183/2010

STANDARD

zákazník si sám zvolí jak často chce využívat služby dětské skupiny (7:00-13hod.). Platba je splatná do 5. dne následujícího měsíce podle skutečné docházky.

ALL INCLUSIVE

služba ALL INCLUSIVE zahrnuje kompletní docházku včetně obědů a akcí. Dítě tak může trávit ve školce každý den od 7 do 13 hodin a zákazník již neplatí nic navíc. Při této variantě se peníze za nevyužité služby nevrací ani nepřevádí. Službu ALL INCLUSIVE je možno předplatit na 1 měsíc za cenu 5.500,-Kč
Platba je splatná do 5. dne měsíce, ve kterém službu využijete.

Kontakt

Veronské náměstí 595
10900 Praha 15 – Horní Měcholupy

Informace

Mgr. Petra Rybáčková
petra.rybackova@sportovniskoly.cz
tel: 776 882 803  

GRANTY

Logo_OPZ_barevné[1]

Dětská skupina Človíček

Projekt: Dětská skupina Človíček - pokračování projektu Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0017022
Realizace: od 1.1.2021 do 30.6.2022
Cíl projektu:  V rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.
  ​Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Anotace: v rámci projektu je provozována dětská skupina pro 6 dětí na adrese Praha - Horní Měcholupy, Veronské náměstí 595
Provozovatel: Asociace firem s proklientským přístupem, z. s.